20170302 | Jian&Lisi 20170302-2

您现在的位置:首页 > 婚礼电子请帖 > 20170302 | Jian&Lisi

—————————————

Jian&Lisi

02 Mars 2017

————————————–

胡秀建&黄丽思

阳历 2017年3月2日

农历二月初五

晚上18点00

我们将在温州东瓯大酒店四楼悦喜厅置办酒席,诚邀亲友们见证我们的幸福时刻!
新郎电话:15857718052
—————————————————————————————————

 

2017-02-24 003947

 

2017-02-24 004030

 

77.pic_hd

 

91.pic_hd

 

90.pic_hd

 

2017-02-24 003813

 

103.pic_hd

 

104.pic_hd

 

105.pic_hd

 

107.pic_hd

 

2017-02-24 003418

 

92.pic_hd

 

93.pic_hd

 

94.pic_hd

 

88.pic_hd

 

89.pic_hd

 

106.pic_hd

 

 

 

108.pic_hd

 

113.pic_hd

 

2017-02-24 010026

 

109.pic_hd

 

 

 

1.pic_hd

 

 

2017-02-24 015010

 

2017-02-24 003721

 

2017-02-24 003640

 

2017-02-24 004132

 

 

 

2.pic_hd

 

 

85.pic_hd

 

84.pic_hd

 

86.pic_hd

 

87.pic_hd

 

82.pic_hd

 

83.pic_hd

 

81.pic_hd

 

80.pic_hd

 

78.pic_hd

 

 

110.pic_hd

 

—————————————————————————————————

4.pic_hd

姓 名:
邮箱
留 言: